Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Федоров ауылшаруашылығы колледжі» КМҚК
директорымен
бекітілген

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  стандарты

1.Қоғамдық қатынастар саласының атауы: Білім.

2.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеушінің аты-жөні: Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Федоров ауылшаруашылығы колледжі»КМҚК

3.Қоғамдық қатынастардың жекелеген саласында жұмыс жасайтын тұлғалардың мінез-құлқының (іс-қимылдарының) ережелері

3.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт әсер ететін салада жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделерінің құқықтарын жүзеге асыру кезінде:

1) заңдылық принципін, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа ала отырып:

2) Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға, мемлекеттік және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүріне құрметпен қарауға;

3) адал, әділ, қарапайым болуға, жеке адамдармен, заңды тұлғалардың өкілдерімен және әріптестерімен қарым-қатынаста жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды ұстануға, сыпайылық пен әдептілік танытуға;

4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдер қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету;

5) өз іс-әрекеттері мен мінез-құлқы арқылы қоғам тарапынан сынға себеп болмауға, сын үшін жауапқа тартуға жол бермеуге, кемшіліктерді жою және олардың жұмысын жақсарту үшін сындарлы сынды пайдалануға;
6) қызметтік жағдайын жеке мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және басқа адамдардың қызметіне ықпал ету үшін пайдаланбауға;

7) шындыққа жанаспайтын ақпаратты таратпау;
8) заңмен тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық көзделген заңсыздықтар мен басқа да құқық бұзушылықтарды жасамауға;

9) еңбек заңнамасының орындалуын, режим мен еңбек жағдайларының сақталуын қамтамасыз етеді.

3.2 Өз құзыретіне кіретін басқарушылық және басқа шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде:

1) тікелей немесе тікелей басқарушыға мүдделер қайшылығының туындауы, қызметтік міндеттерді орындаудағы жеке мүдделер, сыбайлас жемқорлыққа бейімділік және сыйлықтар алу туралы хабарлау;

2) қызметтік жағдайын жеке мәселелерді шешуде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және басқа адамдардың қызметіне ықпал ету үшін пайдаланбауға;

3) әріптестеріне, менеджерлеріне және басқа да лауазымды адамдарға сыйлықтар бермеңіз және қызметтік өкілеттіктерді пайдалана отырып мүліктік жеңілдіктер, артықшылықтар немесе артықшылықтар алу үшін ресми емес қызмет көрсетпеңіз;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты ашуда белсенді болуға;

5) дереу басшылыққа өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы, сондай-ақ материалдарды тез қарау немесе кездейсоқ қарауға кез-келген жеңілдіктер беруден бас тарту туралы хабарлау;

6) егер тікелей басшының өзі мүдделер қақтығысына қатысса, жоғары басшылықпен байланысыңыз;

7) табыс алуға байланысты іскерлік және өзге де қызметті жүзеге асыруда ешкімге көмек көрсетуден аулақ болыңыз.

3.3 Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін сыбайлас жемқорлық құқық нормаларын анықтау мақсатында нормативтік құқықтық актілерге құқықтық мониторинг жүргізу;

2) білім беру саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша мемлекеттік және басқа органдар мен ұйымдардың ұсыныстарын ескеру;

3) егер олардың мазмұны азаматтардың құқықтары мен міндеттеріне әсер етсе, міндетті қоғамдық талқылаумен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу.

4) нормативтік құқықтық актілерді қамтитын нормаларды қолданбауға

сыбайлас жемқорлық факторлары немесе олардың белгілері.

3.4 Өмір саласының ерекшелігіне байланысты туындайтын басқа қатынастармен:

1) бағынысты лауазымды тұлғалардың лауазымдық өкілеттіктері мен міндеттерін нақты және нақты белгілейді;

2) бағынысты лауазымды адамдар арасында жұмыс жүктемесінің біркелкі бөлінуіне жол бермеу

3) өз қызметінің нәтижелерін бағалау кезінде, сондай-ақ ынталандыру шаралары мен жазаларын қолдану кезінде әділдік пен объективтілікті көрсетуге;
4) негізсіз айыптауға, дөрекілік фактілеріне, адамның қадір-қасиетін қорлауға, әдепсіздікке, бағынышты қызметкерлерге қатысты дұрыс емес әрекеттерге жол бермеу;

5) анық орындалмайтын бұйрықтар / өкімдер бермеуге немесе өздерінің қызметтік міндеттерінен тыс, сонымен қатар заңға қайшы;

6) қызметтен тыс мәселелерді шешуде бағыныштылардың қызметіне ықпал ету үшін өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға;
7) қол астындағы қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға мәжбүрлемеу;
8) өз міндеттерін орындау барысында әріптестерде туындаған мүдделер қақтығысын шешу үшін кешенді шараларды уақтылы қабылдауға;

9) мүліктің, мүліктің, оның ішінде көлік құралдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсаттарда пайдалану.

4.Басқа шектеулер мен тыйымдар

Білім беру қызметкерлеріне тыйым салынады:

1) қызметтік емес мақсаттарда өзінің қызметтік қызметін материалдық, техникалық, қаржылық, ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын, өзге де мемлекеттік меншікті және қызметтік ақпаратты пайдалану;

2) ереуілдерді қоса алғанда, мемлекеттік органдардың қалыпты жұмысына және қызметтік міндеттерін орындауға кедергі келтіретін іс-шараларға қатысуға;

3) өз кезегінде қоғамдық моральға, тәртіп пен қауіпсіздікке қол сұғумен байланысты заң талаптарының бұзылуына жол беріңіз және басқа азаматтарды заңсыз, қоғамға қарсы әрекеттерге тартпаңыз;

4) қызметтік жағдайын және онымен байланысты мүмкіндіктерді қоғамдық және діни бірлестіктердің, өзге де коммерциялық емес ұйымдардың мүдделері үшін, соның ішінде оларға деген көзқарасты ілгерілету үшін пайдалануға;

5) Қызметкерге оның еңбегіне байланысты іс-әрекеттері үшін сыйақы ретінде берілетін сыйлықтардың кез-келген түрін, ақшалай өтемақыны, қызметтерді, қарыздарды, демалыс, ойын-сауық, іссапар шығыстарын, ұялы байланыс шығындарын және басқа да төлемдерді алуға; белсенділігі.