Әлеуметтік серіктестік

Кәсіпорындармен әріптестік дамыту туралы мәліметтер

№ п. п. Колледж атауы Кәсіпорын шарт № , күні шарт мерзімі
1 «Федоров ауылшаруашылығы колледжі» КМҚК ТОО «ЭПК-Форфайт» №28 от 22.12.14г. Мерзімсіз
2 ТОО «Ақжан және біз» №1 от 04.09.13г. Мерзімсіз
3 КХ «Церр С.А.» №2 от 04.09.13г. Мерзімсіз
4 КХ «Безбабный В.И.» №5 15.09.15г. Мерзімсіз
5 КХ «Музыченко Н.П.» №7 от 12.01.16г. Мерзімсіз
6 ГКП «Теплоцентр» №3 от07.09.15г. Мерзімсіз
7 ТОО «Олжа Алтын –Инвест» №11 от 20.06.19г. Мерзімсіз
8 ТОО «Беркут» №4 от 15.09.15г. Мерзімсіз
9 ТОО «Тогызбай -Агро» №8 от 12.01.16г. Мерзімсіз
10 ТОО «Гранд» №9 от05.05.16г. Мерзімсіз
11 ТОО «Intel АВТ энерго» №10 от 14.09.16г. Мерзімсіз
12 ИП «Воробьев П.А.» №6 от 06.10.15г. Мерзімсіз